RW Production & Management

De 17 Verdensmål

spiller 1

Biodiversitet - Hvad er det for noget?
Hvorfor er insekter en god kilde til protein?
Hvorfor er det vigtigt at børnene bliver forandringens helte?
Hvad betyder de 3 begreber?

Hvorfor lever kvinder oftere i fattigdom end mænd?

Svar: På grund af ulige adgang til uddannelse og lønnet arbejde.

Hvor mange mennesker lever på globalt plan i

 ekstrem fattigdom?


 A:500 mil. B:800 mil. C:900 mil.

 

 Svar: 800 millioner

Hvor mange mennesker sulter på verdensplan?

A: 815 mil. B: 650 mil. C: 525 mil.

Svar: 815 millioner.

Hvad er fejlernæring?

Svar: Når kroppen mangler vigtige næringsstoffer som følge af en for ensidig kost

Med hvor mange procent er mødre dødeligheden faldet på globalt plan siden 1990?                           A: 35% B: 40% C: 45%

Svar: 45%

Hvad kan være med til at sænke børnedødeligheden i udviklingslande?

Svar: Vacciner og sygdomsforebyggelse.

Hvem forlader oftest grundskolen før tid i udviklingslandene?

Drenge eller piger?

Svar: Piger

Hvor mange gange større risiko har børn fra fattige familier for at droppe ud af skolen, end børn fra de rigeste familier?

A: En halv gang B: To gange C: Fire gange

Svar: Fire gange.

Hvor mange procent af lønmodtagere i verden er kvinder?

A: 41% B: 56% C: 74%                                               Svar: 41%

Hvad er ligestilling? 

Svar: Når mænd og kvinder har de samme rettigheder og muligheder.

Hvor mange mennesker i verden lever uden adgang til rent drikkevand

A: 300 mil. B: 844 mil. C: 956 mil.

Svar: 844 millioner.

Hvor stor en andel af verdens befolkning lever uden adgang til et toilet?

A: 1/5 B: ½ C: 1/3

Svar: 1/3

Hvad er konsekvensen af de forhøjede mængder CO2 og drivhusgasser i atmosfæren?

Svar: Global opvarmning.

Hvor mange procent af verdens befolkning har ikke adgang til elektricitet?

A: 30% B: 25% C: 20%

Svar: 20%

Hvad er et bruttonationalprodukt?

Svar: Afkastet af produkter, et land fremstiller på et år minus værdien af omkostningerne for produktionen.

Hvad er børnearbejde?

Svar: Arbejde udført af børn, som er skadeligt for deres udvikling, sundhed og skolegang.

Hvorfor er det vigtigt at have bæredygtig infrastruktur?  

Svar: Fordi det skåner miljøet

Hvor mange mennesker lever uden internetadgang på verdensplan?

A: 3,4 millioner B: 4 milliarder C: 3,4 milliarder

Svar: 4 milliarder mennesker.

Hvad er diskrimination?

Svar: Når mennesker behandles forskelligt baseret på deres køn, hudfarve, religion, seksualitet. Økonomiske- eller sociale status.

Hvor mange mennesker ejer tilsammen lige så meget som den fattigste halvdel af verdens befolkning?

A: 45 mennesker B: 42 mennesker C: 85 mennesker.

Svar: 42 mennesker.

Hvad hedder det når befolkningen i et samfunds byer stiger, fordi folk flytter fra landet til byen?

Svar: Urbanisering.

Hvad er et slumområde?

Svar: Et overbefolket kvarter hvor fattige mennesker bor under dårlige forhold.

Hvad er den største forbruger af vand på verdensplan?

A: Smedeindustrien
B: Landbrugsindustrien
C: Børsmæglerindustrien

Svar: Landbrugsindustrien.

Hvor mange kilo affald smider hver dansker i gennemsnit ud om året?

A: 500kg. B: 700kg. C: 461kg.

Svar: 500kg.

Hvad er de gennemsnitlige årlige omkostninger fra jordskælv, tsunamier, tropiske cykloner og oversvømmelser?

A: 4 millioner B: 40 millioner
C: 40 milliarder

Svar: 40 Milliarder

Hvad er konsekvensen af at landbrugsjord bliver til ørken?

 

Svar: Så er det ikke muligt at dyrke jorden.

Hvor mange procent af den CO2, mennesker producerer, absorberes i verdenshavene?

A: 50% B: 30% C: 80%

Svar: 30%

Hvad betyder havforsuring?

A: At fiskene smager surt.
 B: At verdenshavene lugter surt.
C: At PH-værdien i verdenshavene falder.

 

Svar: At PH-værdien i verdenshavene falder.

Hvor mange hektar landbrugsjord forvandles hvert år til ørken?

A: 8 millioner hektar
B: 10 millioner hektar
C: 12 millioner hektar

Svar: 12 millioner hektar.

Hvor mange procent af jordens overflade er dækket af skov?

A: 30% B: 45% C: 54%

Svar: 30%

Hvad hedder den konvention, som sikrer en række civile og politiske rettigheder for alle mennesker i verden?

A:Uafhængighedserklæringen B:Grundloven
C: Menneskerettighedskonventionen

Svar: Menneskerettighedskonventionen.

Hvad er en grundlov?

Svar: En lov indeholdende de grundlæggende bestemmelser for regeringens og borgernes rettigheder og pligter i et land.

Hvad er udviklingsbistand?

Svar: Den økonomiske og tekniske støtte rige lande yder til udviklingslande for at hjælpe dem.

Hvad hedder Europas store politiske union, som Danmark er en del af?

Svar: Den Europæiske Union. (EU)

Luk menu